WYKONUJEMY:

1. Skanowanie budynków i budowli:

 • Trójwymiarowe modele bryły obiektu wraz z wnętrzami o wysokiej dokładności (bryła 3d+foto-tekstury)
 • Trójwymiarowa inwentaryzacji istniejącego budynku lub budowli
 • Ortofotografie elewacji obiektu

2. Rekonstrukcja 3D obiektów zabytkowych na podstawie przeprowadzonych badań naukowych

3. Zdjęcia lotnicze:

 • Zdjęcia lotnicze do materiałów promocyjnych
 • „Mój dom z lotu ptaka”
 • Symulacja widoku z hipotetycznej kondygnacji budynku lub budowli pomagająca ustalić preferowaną wysokość przeszłego obiektu.
 • Ocena stanu technicznego obiektu w trudno dostępnych miejscach (wieże, kominy, mosty itd.)
 • Mapowanie działek
 • Fotonadzór nad przebiegiem inwestycji (budowa dróg, sieci kolejowych, trakcyjnych itd.)

4. Filmy z lotu ptaka:

 • Filmy do celów promocyjnych
 • Możliwość montarz i obróbka nagranych przez nas filmów w celu uzyskania gotowego materiału promocyjnego

ZOBACZ RÓWNIEŻ ZAKRES USŁUG INNYCH KATEGORII: