49

Lat doświadczenia w zawodzie

341

^Zrealizowanych^ proejktów

33

Lat obecności firmy na rynku

33 LAT OBECNI NA RYNKU – pracownia działa od 1991r.

ZATRUDNIAMY TYLKO DOŚWIADCZONYCH PROJEKTANTÓW –  w skład dynamicznego zespołu wchodzą architekci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym dotyczącym projektowania oraz nadzoru nad realizacją inwestycji, a także kreatywni młodzi projektanci.

PREZENTOWANE  NA STRONIE PROJEKTY ZOSTAŁY W PEŁNI ZREALIZOWANE – my nie kusimy Cię wizualizacjami niezrealizowanych projektów. Wszystkie przedstawione przez nas obiekty istnieją. Masz możliwość weryfikacji naszego doświadczenia. To daje Ci pewność, że posiadamy kwalifikacje, które pozwalają nam solidnie zaplanować i przeprowadzić Twoją inwestycję.

WSPÓŁPRACUJEMY Z DOŚWIADCZONYMI PROJEKTANTAMI INSTALACJI – opracowany przez Nas projekt jest kompletny i gotowy do realizacji.

KONSTRUKTORZY NA MIEJSCU – każdy projekt architektoniczny konsultowany jest na bieżąco z projektantami branży konstrukcyjnej na każdym z etapów prac projektowych. Daje Ci to pewność, że efekt realizacji Twojej inwestycji nie będzie się  różnił od zaakceptowanej przez Ciebie koncepcji.

WAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

NAGRODA III STOPNIA- BUDOWA ROKU (2008 r.) –  za rewaloryzacje i modernizacje kościoła katedralnego p.w. Św.Jakuba Apostoła w Szczecinie (Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Urząd Nadzoru). 

WYRÓŻNIENIE STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH (2010 r.) – Oddział w Szczecinie –  najlepsza realizacja architektoniczna w zakresie rekonstrukcji – za odbudowę wieży kościoła Św.Jakuba  w Szczecinie.

Główny architekt:

Dr inż. architekt Maciej Płotkowiak

Projektant i badacz architektury, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.

Odznaczony honorową odznaką Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I stopnia.

PIASTOWANE STANOWISKA:

  • Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta Szczecina.
  • Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie, organu opiniodawczego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
  • Sędzia Sądy Dyscyplinarnego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów.
  • członek międzynarodowej rady ochrony zabytków PKN ICOMOS
  • Kierownik Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w Katedrze Historii i Teorii Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
  • członek Polskiego Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.
  • Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej Krajowej Izby architektów (2010-2014)

UPRAWNIENIA:

  • Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  • Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji  w zakresie wykonywania prac projektowych i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach nieruchomych. 
  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w zakresie: architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy oraz zabytki techniki.