Lat doświadczenia w zawodzie

+

zrealizowanych proejktów

lat obecności firmy na rynku

31 LAT OBECNI NA RYNKU– pracownia działa od 1991r.

ZATRUDNIAMY TYLKO DOŚWIADCZONYCH PROJEKTANTÓW–  w skład dynamicznego zespołu wchodzą architekci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym dotyczącym projektowania oraz nadzoru nad realizacją inwestycji, a także kreatywni młodzi projektanci.

PREZENTOWANE  NA STRONIE PROJEKTY ZOSTAŁY W PEŁNI ZREALIZOWANE– my nie kusimy Cię wizualizacjami niezrealizowanych projektów. Wszystkie przedstawione przez nas obiekty istnieją. Masz możliwość weryfikacji naszego doświadczenia. To daje Ci pewność, że posiadamy kwalifikacje, które pozwalają nam solidnie zaplanować i przeprowadzić Twoją inwestycję.

WSPÓŁPRACUJEMY Z DOŚWIADCZONYMI PROJEKTANTAMI INSTALACJI– opracowany przez Nas projekt jest kompletny i gotowy do realizacji.

KONSTRUKTORZY NA MIEJSCU– każdy projekt architektoniczny konsultowany jest na bieżąco z projektantami branży konstrukcyjnej na każdym z etapów prac projektowych. Daje Ci to pewność, że efekt realizacji Twojej inwestycji nie będzie się  różnił od zaakceptowanej przez Ciebie koncepcji.

WAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

NAGRODA III STOPNIA- BUDOWA ROKU (2008 r.)-  za rewaloryzacje i modernizacje kościoła katedralnego p.w. Św.Jakuba Apostoła w Szczecinie (Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Urząd Nadzoru). 

WYRÓŻNIENIE STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH (2010 r.)- Oddział w Szczecinie-  najlepsza realizacja architektoniczna w zakresie rekonstrukcji- za odbudowę wieży kościoła Św.Jakuba  w Szczecinie.

Główny architekt:

 

Dr. inż. architekt Maciej PłotkowiakDr inż. architekt Maciej PłotkowiakProjektant i badacz architektury, absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Odznaczony honorową odznaką Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I stopnia.

PIASTOWANE STANOWISKA:

  • Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, organu doradczego Prezydenta Miasta Szczecina.
  • Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie, organu opiniodawczego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
  • Sędzia Sądy Dyscyplinarnego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów.
  • członek międzynarodowej rady ochrony zabytków PKN ICOMOS
  • Kierownik Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w Katedrze Historii i Teorii Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
  • członek Polskiego Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.
  • Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej Krajowej Izby architektów (2010-2014)

UPRAWNIENIA:

  • Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  • Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji  w zakresie wykonywania prac projektowych i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach nieruchomych. 
  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w zakresie: architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy oraz zabytki techniki.