• Ruina pałacu w Karkowie
  • Ruina kościoła w Ostrowitem