Oto model 3D bryły obiektu o dokładności do 1cm.
Jednym z zadań podczas tworzenia orzeczeniem o stanie technicznym zabytkowej ruiny pałacu w Karkowie było wykonanie inwentaryzacji architektonicznej. Do jej opracowania posłużył nam trójwymiarowy skan bryły budynku, który stworzyliśmy podczas oględzin obiektu.

Dodaj komentarz