Wirtualna rekonstrukcja przedstawia 3 główne fazy rozwojowe założenia zamkowego. Podstawą do stworzenia modeli 3D historycznej warowni były szeroko zakrojone badania architektoniczno-konserwatorskie w których użyliśmy:

  • materiałów archiwalnych oraz podań historycznych
  • dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych
  • zdjęcia i ryciny historycznych wraz z opracowanymi przez nas pomiarami aksonometrycznymi
  • zgromadzonej dokumentacji porównawczej siostrzanych obiektów
  • wykonanego przez nas orzeczenia o stanie technicznym pozostałości zamku
  • wykonanej przez nasze biuro szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin obwarowań.

Dodaj komentarz