Zespół obsługi turystycznej ze stacją paliw oraz budynkiem małej gastronomii i warsztatem z częścią mieszkalną

Dodaj komentarz