• Pałac w Dobropolu
  • Wieża zamku w Świdwinie
  • Dwór w Rurce