Badania architektoniczno-konserwatorskie: 

 

Trwa zbieranie dokumentacji fotograficznej.