Hotel w budynku klasztoru cysterskiego w Cedyni,

gm.Cedynia, powiat gryfiński: 

Rewaloryzacja z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania