Myśliborski Ośrodek Kultury w dawnym klasztorze Dominikanów:

 Remont barokowej więźby dachowej i wymiana pokrycia