Ruina kościoła w Ostrowitem:

Inwentaryzacja- Skan 3D obiektu.