Reduta Solna w zespole  Muzeum Wojska Polskiego,  ul. Solna, Kołobrzeg: