Kompleks kulturalno-turystyczny na Wyspie Biskupiej w Karlinie

(ul. Szczecińska 2;3;4;5;7;8;9;17):

Projekt adaptacji i przebudowy