Batardeau na rzece Parsęta, ul. Kamienna,  Kołobrzeg:

 

 Wariant 1:

Wariant 2:

Wariant 3: