Mury obronne w Mieszkowicach, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński: 

Projekt remontu i rewaloryzacji oraz odtworzenie odcinka zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej.