Digitalizacja 3d, zdjęcia lotnicze:

1. Skanowanie budynków i budowli:

-Trójwymiarowe modele bryły obiektu wraz z wnętrzami o wysokiej dokładności (bryła 3d+foto-tekstury)
-Trójwymiarowa inwentaryzacji istniejącego budynku lub budowli
-Ortofotografie elewacji obiektu

2. Rekonstrukcja 3D obiektów zabytkowych na podstawie przeprowadzonych badań naukowych

3. Zdjęcia lotnicze:

-Zdjęcia lotnicze do materiałów promocyjnych
-"Mój dom z lotu ptaka"
-Symulacja widoku z hipotetycznej kondygnacji budynku lub budowli pomagająca ustalić preferowaną wysokość przeszłego obiektu.
-Ocena stanu technicznego obiektu w trudno dostępnych miejscach (wieże, kominy, mosty itd.)
-Mapowanie działek
-Fotonadzór nad przebiegiem inwestycji (budowa dróg, sieci kolejowych, trakcyjnych itd.)

 4. Filmy z lotu ptaka:

-Filmy do celów promocyjnych
-Możliwość montarz i obróbka nagranych przez nas  filmów w celu uzyskania gotowego materiału promocyjnegoZobacz też ofertę na:

-Budynki i budowle zabytkowe

-Nowe budynki i budowle

-Budownictwo jednorodzinne