Budownictwo jednorodzinne:

1.Wielobranżowe, kompleksowe projekty budowlane wraz z planami zagospodarowania terenu wymagane w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Wielobranżowe, kompleksowe projekty wykonawcze niezbędne w celu umożliwienia prowadzenia robót budowlano-montażowych.

3. Uzyskiwanie w imieniu Zleceniodawcy niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających legalną realizację inwestycji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Opracowania koncepcyjne wszelkich typów i odmian nowych budynków.

5. Inwentaryzacje pomiarowe budynków i budowli.

6. Opinie techniczne, w tym opinie sporządzane dla potrzeb postępowania przed sądami powszechnymi.

7. Orzeczenia o stanie technicznym budynków i budowli.

8. Projekty rozbiórek budynków i budowli.

9. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

10. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, jej odbiorem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

11. Doradztwo.

 


Zobacz też ofertę na:

-Budynki i budowle zabytkowe

-Nowe budynki i budowle

-Digitalizacja 3d, zdjęcia lotnicze