Nowe budynki i budowle:

1.Wielobranżowe, kompleksowe projekty budowlane wraz z planami zagospodarowania terenu wymagane w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Projektowanie nowoczesnych przestrzeni publicznych.

3. Wielobranżowe, kompleksowe projekty wykonawcze niezbędne w celu umożliwienia prowadzenia robót budowlano-montażowych.

4. Uzyskiwanie w imieniu Zleceniodawcy niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających legalną realizację inwestycji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Opracowania koncepcyjne wszelkich typów i odmian nowych budynków.

6. Inwentaryzacje pomiarowe budynków i budowli.

7. Opinie techniczne, w tym opinie sporządzane dla potrzeb postępowania przed sądami powszechnymi.

8. Orzeczenia o stanie technicznym budynków i budowli.

9. Badania technologiczne i laboratoryjne budynków i budowli.

10. Badania technologiczne i laboratoryjne materiałów budowlanych.

11. Projekty rozbiórek budynków i budowli.

12. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

13. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, jej odbiorem i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

14. Doradztwo.

 

Zobacz też ofertę na:

-Budynki i budowle zabytkowe

-Budownictwo jednorodzinne

-Digitalizacja 3d, zdjęcia lotnicze